Liens utiles
. MeSupReS
. iRenala.
. Alliance française Tve.
LE PROJET
- CAPTIUM
- MADEEHI
- Bourse coréen 2018
UA - Univtoam 2017
Historique qui marque le changement de l'UA
POLYTECHNIQUE
Concours d'entrée en
Logo dela Facult?e M?cine Logo de l'Universit?e Toamasina Drapeau Malagasy
×

HYMNE NATIONAL MALAGASY

Ry tanindrazanay malala o!
Ry Madagasikara soa
Ny Fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao doria tokoa

Tahionao ry Zanahary
Ity Nosin-dRazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay

Ry Tanindrazanay malala o!
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
'Zay sarobidy sy mendrika tokoa

Tahionao ry Zanahary
Ity Nosin-dRazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay

Ry Tanindrazanay malala o!
Irinay mba hitahiana anao,
Ka Ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.

Tahionao ry Zanahary
Ity Nosin-dRazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay

×

HYMNE DE L'UNIVERSITÉ DE TOAMASINA

FAHAIZAÑA SY FAÑAHY

 1. Reharehan'ny anjery manontolo izahay,
  Olom-pirenena tia Tanindrazana,
  Amin'izay rehetra atao izao no hijoroanay :
  Firaisan-kina, Fahamarinana, Fahombiazana.
 2. Oniversiten'I Toamasina
  Najoro ho fanomanana ny hoavin'ny tanora,
  Tanjona kendrena tanterahina :
  Fahaiza??y fa?? tonga lafatra

 3. Aoka isika hiara-dia ho mendrika ny atao hoe :
  Olom-pirenena tia Tanindrazana,
  Sahy hijoro hanambara ireo teny manao hoe :
  Firaisan-kina, Fahamarinana, Fahombiazana.
 4. Tsy manavaka saranga na fiaviam-pirenena
  Fa ny tanjona izay ho tanterahina
  Hampandroso firenena na miteny manao hoe :
  Firaisan-kina, Fahamarinana, Fahombiazana.

Tonony sy feony :
Charlin RABEMAHAFALY
Sylvia R. LANTONIRINA
Copy right © Avril 2014 , Designed by Universit?e Toamasina , Author Service informatique