Fanondrahana ranom-panafody faobe ho fisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19

Tontosa amin’ny antsakany sy andavany, anio faha 24 jona 2020 tao amin' ny oniversiten’i Toamasina, ny fanaparitahana ranom-panafody ho fanefitra amin'ny valan'aretina Covid-19. Ity hetsika ity dia niarahana tamin'ny birao minisipaly misahana ny fahadiovana eo anivon'ny Kaominina ambonivohitr’i Toamasina, ary natrehin' ny Be ny tanànan’ ny Toamasina I sy nyTale rejionalin'ny rano ary ny Filohan'ny Oniversite ny Toamasina Conscient ZAFITODY. Notondrahana araka izany ireo biraon’ ny mpiasa, ny toeram-pianaran'ny mpianatra ary ny toeram-ponenan’izy ireo ato anatin’ny oniversite ny Toamasina.

lutte contre covid19